Informatie over Corona-virus

Datum : 8 maart 2020

Helaas is ook in Nederland het corona-virus aangetroffen. Op dit moment gelden er voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen geen specifieke maatregelen. Kraamzorg Josje Gorter levert gewoon kraamzorg en assisteert bij bevallingen zolang er geen besmetting of besmettingsgevaar is in het gezin.

Coöperatie Kraamzorggroep staat in nauw contact met het RIVM, de GGD en BO’s Geboortezorg. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op. Daarnaast neemt Coöperatie Kraamzorggroep haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. We hebben daarom zelf ook maatregelen genomen. Wij brengen onze medewerkers direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden.

Mocht een medewerker van ons in een risicogebied zijn geweest, contact hebben gehad met iemand met (verdenking van) het corona-virus of zelf symptomen hebben van het Corona-virus dan wordt zij niet ingezet in de zorg. Ook kun je in de kraamweek ondervinden dat onze collega geen hand geeft ter begroeting of afscheid en dat zij (nog) vaker haar handen gaat wassen.

Tips om besmetting te voorkomen – ook voor je kraamvisite!

Meer weten?

Voor meer informatie kan je ook kijken op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Voor het actuele nieuws over het corona-virus kijk je hier: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.  Ook kun je bellen met het speciale telefoonnummer 0800 – 1351. Maak je je zorgen of heb je klachten? Neem dan contact op met je huisarts.