Kraamzorg zoals we die kennen in Nederland is uniek. Geen enkel ander land ter wereld kent deze vorm van kraamzorgthuis, waarbij een professionele kraamverzorgende de zorg voor de moeder en pasgeborene op zich neemt. In Nederland vinden wij kraamzorg zo belangrijk dat het opgenomen is in de basisverzekering. Iedere kraamvrouw in ons land kan aanspraak maken op minimaal 24 tot maximaal 80 uur kraamzorg, verdeeld over maximaal tien dagen. Sinds 1 januari 2006 wordt binnen de kraamzorg het ‘Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg’ gehanteerd: een handleiding waarmee verzekeraars, verloskundigen en kraamzorgaanbieders in het hele land op dezelfde manier bepalen hoeveel uur kraamzorg een gezin mag ontvangen.

Uren kraamzorg landelijk geïndiceerd

Hoeveel uur kraamzorg je ontvangt, hangt dus niet meer af van de verzekeraar of van de kraamzorgaanbieder die je gekozen hebt. Op basis van het Landelijk Indicatieprotocol worden niet de gewenste uren kraamzorg geïndiceerd, maar de uren die nodig zijn om moeder en kind de benodigde zorg te kunnen geven. Dat heeft te maken met de nieuwe zorgwet die uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is een basispakket van 49 uur kraamzorg verdeeld over acht dagen, gerekend vanaf de geboorte van het kind. De kraamverzorgende is nu dus niet meer de hele dag in het gezin aanwezig, waardoor zij minder taken kan uitvoeren dan in het verleden. Het is dan ook belangrijk dat je op tijd mantelzorg regelt. Naast de verzorging van jou en je kindje zal de kraamverzorgende uw bed en het bedje van jouw kindje verschonen en dagelijks de badkamer en toiletten schoonmaken. De overige uren worden in overleg ingevuld. Jouw wensen staan daarbij centraal.

Aantal uren kraamzorg

De kraamzorg bestaat uit een basispakket van 49 uur kraamzorg verdeeld over acht dagen, gerekend vanaf de geboorte van het kind. Om te bepalen hoeveel uren kraamzorg je nodig hebt, maakt Kraamzorg Josje Gorter een afspraak met jou voor een intakegesprek. Aan de hand van de gezinsomstandigheden en op basis van het Landelijk Indicatieprotocol wordt het aantal uren vastgesteld. Samen wordt besproken welke zorg je tijdens de kraamtijd nodig hebt. Daarnaast geeft het Landelijk Indicatieprotocol dus de richtlijn aan hoeveel uren kraamzorg in eerste instantie ingezet kunnen worden.

Meer of minder zorg?

Het intakegesprek is een momentopname. Het kan zijn dat er extra uren kraamzorg geregeld moeten worden. Omstandigheden kunnen veranderen. Vlak na de bevalling en tijdens de kraamtijd kan blijken dat er meer of juist minder zorg nodig is. In overleg met de verloskundige en de kraamverzorgende wordt dan het aantal uren aangepast aan de situatie. De kraamverzorgenden die lid zijn van de Coöperatie Kraamzorggroep, zijn zodanig geschoold dat zij, in overleg met jouw verloskundige, goed in kunnen schatten wanneer je meer uren zorg nodig hebt dan de oorspronkelijke indicatie. Jouw verloskundige bepaalt uiteindelijk of én hoeveel uren zorg je nodig hebt.